دو راه برای داشتن لب هاب قلوه ای وجود دارد یا اینکه تن به عمل زیبایی بدهید(که توصیه نمی کنیم) یا ااینکه طوری لب هایتان را آرایش کنید که درشت و گوشتی به نظر بیایند. چگونه بدون عمل جراحی لبهای بزرگ و قلوه ای داشته باشیم

ادامه مطلب

داشتن گونههای برجسته تنها با استفاده از جراحیهای گرانقیمت و سخت صورت نمیپذیرد. بدون خطر کردن و قدم گذاشتن در چنین مسیری هم میتوانید گونههایی زیبا و برجسته داشته باشید. آموزش برجسته کردن گونه ها با آرایش میهن فال مرجع

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها